Vaak gestelde vragen

Indien u vragen heeft over het Kaizen Instituut en zijn activiteiten, vindt u hier misschien het antwoord.

Indien uw vraag nog onbeantwoord is, kan u ze hier rechts stellen. U krijgt dan persoonlijk antwoord via uw e-mail.

Show all / Hide all

fold faq

Waar moet ik mee beginnen?

Wij vertrekken meestal van een Value Stream Design die op basis van de  opportuniteiten, de uitdagingen zoals vandaag bekend en wat het management met het bedrijf wil bereiken een routeplan vastlegt met returns en prioriteiten.

fold faq

Werken jullie enkel met multinationals?

Neen, met elk bedrijf, groot of klein, dat continu verbeteren wil opstarten om zo TPM in te voeren, lean te worden of TQM te bereiken.

fold faq

Hoe lang duurt een opdracht?

De duur is sterk afhankelijk van welke middelen en mensen de klant wil ter beschikking stellen. Wanneer wij sneller kennis kunnen overdragen, is de opdracht korter. Wil de klant dat wij alles voor hem doen, dan moeten wij meer capaciteit inzetten over een langere periode. Wij verkiezen echter het eerste scenario, anders stopt het continu verbeteren toch wanneer wij weg zijn.

fold faq

Wat kost het?

Daar is geen peil op te trekken. Het is sterk afhankelijk van de opdracht en het doel....

fold faq

Hoeveel mensen?

Wij werken met eigen personeel en een selectie aan freelancers die sterk geloven in onze standaarden.

fold faq

Is Kaizen deel van "Lean"?

Lean is een status waarin een bedrijf zich in enige mate bevindt. Kaizen of Continu verbeteren is waarschijnlijk de beste manier om Lean te worden. Kaizen is echter niet beperkt tot het invoeren van Lean, maar kan ook helpen bij de implementatie van TPM,  TQM en andere verbeteringen.

fold faq

Hoelang opereert KI in Benelux?

Het Kaizen heeft een adres in Benelux sinds 2008. 

fold faq

Werkt LeanKAIZEN ook in de gezondheidssector?

Natuurlijk. Het is mogelijk om volgende zaken te verbeteren:

  • Verbeter de wachttijden van de patiënt

Door gebruik te maken van Lean in de diagnose laat patiënten toe om sneller antwoord te krijgen over resultaten, maat laat hen ook sneller toe om naar het volgende stadium van hun behandeling te gaan en zo bedden vrij te maken voor de volgende patiënten.  

  • Verhoog het aantal klanten per tijdseenheid

Een daling in de bedieningstijd kan voordelen hebben voor patiënten in onze gezondheidssector en voor het personeel dat in de gezondheidssector werkt wanneer het gaat over het wachten op informatie en/of op resultaten.

  •    Determineren van fouten

Het efficiënt determineren van fouten maakt het mogelijk om makkelijk fouten te detecteren en te voorkomen op een betrouwbare en consistente manier zonder beïnvloed te worden door emoties of afleidingen.

  • Snelle setup en omschakeling

Door eerst te observeren en vervolgens een gedetailleerde analyse van de huidige 'setup- omschakeling' proces te doen kan men een nieuw gestandaardiseerd systeem ontwikkelen dat niet enkel de bezettingstijd zal verminderen, maar er ook voor zal zorgen dat de kamers juist worden opgezet volgens wat men nodig heeft, waar en wanneer men het nodig heeft.

  •  Verbeter de veiligheid van de patiënt

Verbeter de veiligheid van de patiënt door fouten te vermijden

  • Verbeter de productiviteit

Meeste werknemers komen naar het werk met de bedoeling om goed werk te leveren. De meeste werknemers denken ook dat ze hard werken en goed werk leveren. De waarheid is dat ze hard werken, maar dat betekent nog niet noodzakelijk dat ze slim werken of werken aan waarde activiteiten.

  • Verminder de werkingskosten

De werkingskosten zijn iets anders dat enorm kan beïnvloed worden door het elimineren van vele verschillende soorten afval die op dit moment bestaan in de gezondheidssector.

 

fold faq

Wat betekent 5S

STAP 1 – SEIRI of Scheiden

Hang een “Rode Label” aan alle onderdelen, gereedschappen, papieren,dozen, kasten, machines, meubels, etc. die niet nodig zijn op de werkplek.
Geef de kaart een bestemming en voer af.

STAP 2 – SEITON of Schikken

Geef specifieke locaties aan alle dingen die achtergebleven zijn.
Bepaal eerst hoeveel er nodig is en wanneer het nodig is. 
De layout ergonomisch maken. Zorg dat die dingen die vaak nodig zijn dicht bij de werkplek blijven.

STAP 3 - SEISO  of Schoonmaken

Elke werknemer maakt zijn werkplek en zijn machines zelf schoon. 
Problemen (bvb veiligheid, lekken, losse bouten, vervuiling, e.d.) worden dan continu waargenomen, gemarkeerd en verbeterd.

STAP 4 – SEIKETSU of Standardiseren

Maak de nieuwe staat de standaard. Een standaard is de simpelste, gemakkelijkste en veiligste weg om gelijk welke job te doen.

STAP 5 – SHITSUKI of In Stand Houden

Standaarden zijn alleen nuttig als ze ook aangehouden worden.
Standardisatie wordt bewaakt door controlelijsten, schoonmaak- en onderhoudsplannen, zelf-audits en zelf-discipline.

fold faq

Hoe belangrijk is leiderschap voor Lean Office?

Lean Office eist van organisaties om meer te vertrouwen op leiderschap dan op een strikte beveel- en controlestructuur. Leiderschap houdt eigenschappen in zoals inspiratie, overtuigingskracht, en creativiteit, zodat ook diegenen zonder autoriteit  nog steeds anderen op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

fold faq

Wat zijn de elementen van Lean Manufacturing?

De basiselementen van Lean Manufacturing zijn eliminatie van verliezen, continue one-piece workflow en customer pull. Wanneer deze elementen benadrukt worden in omgevingen zoals kost, kwaliteit en levering, vormt dit de basis voor een efficiënt Lean Productie Systeem.

fold faq

Wat is Lean Manufacturing?

Lean technieken zijn, in hun meest basale vorm, de systematisch identificatie en eliminatie van afval (80%) en de implementatie van de concepten van continue flow en customer pull. De verkregen voordelen van Lean Productie Systemen zijn 50% lagere productiekosten, 50% minder personeel, 50% minder tijd nodig om nieuwe producten op de markt te brengen, hogere kwaliteit, hogere winstgevendheid, hogere systeemflexibiliteit en meer ...

Hoewel, door continu te focussen op reductie van MUDA, zijn er echter geen einde aan de voordelen/winsten die bereikt kunnen worden.   

Contactgegevens

KAIZEN Institute Belgium

Rue de Basse Biez 69
1390 Grez-Doiceau
België / Belgique

Email: be@kaizen.com