Kaizen Strategy Model

Hoe kan een team een Lange Termijn plan maken voor een Kaizen implementatie? Door een Kaizen Strategy Model op te bouwen...

Het team bestaat uit topmanagers binnen de organisatie.

Vertrekkende van de boodschap van de CEO, worden de 4 basiselementen behandeld:

  1. Visie / Missie met duidelijke link naar de business needs.
  2. Systemen & Tools die de doelstellingen met de tools te connecteren, zodat de doelstellingen gehaald worden.
  3. Structuur & Planning of begrijpen hoe de organisatie moet aangepast worden om dit initiatief over alle geledingen en vestigingen van het bedrijg uitrollen.
  4. Principes of onderliggende ideeën, concepten en regels die de basis vormen van alle Kaizen activiteiten.

Het resultaat is een grafische voorstelling die als basis dient voor het promoten doorheen de organisatie. Het bekendste is het huis van Toyota. Het hoeft geen huis te zijn, andere grafische voorstellingen worden eveneens gebruikt (bvb schietschijf, blokken,...)

Om effectief te kunnen werken is het aangeraden dat het Kaizen Strategy Team ervaring heeft opgedaan in Gemba Kaizen Workshops of Value Stream Projects.

 

 

 

 

 

                                                     Werkwijze - Workshops - KMS - Praktijk

Contactgegevens

KAIZEN Institute Belgium

Rue de Basse Biez 69
1390 Grez-Doiceau
België / Belgique

Email: be@kaizen.com