Workshops

Het Kaizen Institue gebruikt verschillende types van workshops:

Foundation

Introductie van de Kaizen Foundation aan het management. Dit omvat: wat is "Continu Verbeteren", wat zijn paradigma's, hoe remmen ze veranderingen, Kaizen waarden, Muda bewustwording, tools,...

Management moet zich bewust worden van het potentieel tot verbetering en de opportuniteiten. Het enthousiasme en bereidheid om te beginnen met Kaizen worden gecreëerd. Eveneens wordt er een begin gemaakt met het aanpakken van de weerstand tot veranderen.

Value Stream Design

Deze speciale workshop vertrekt van het bestaande of gewenste productieproces. Verscheidene facetten worden eerst in kaart gebracht. De goederenstroom geeft niet alleen weer hoeveel tijd een product nodig heeft om door het proces te stromen, zeker zo belangrijk zijn de knelpunten( bv. Lange Omsteltijden), de problemen (bv. Veel Stilstand) en de opportuniteiten. Daarnaast bekijkt het informatieproces hoe de sturing gebeurt.

Dan worden de wensen en problemen die resulteren uit het eerste deel bekeken in functie van een nieuw proces. Dit geeft aan welke technieken het bedrijf wenst in te voeren ( TPM, TQM, ...).

Een actieplan laat toe de potentiële ROI in te schatten. Een roadmap geeft de prioriteiten voor toekomstige verbeteringsprojecten & workshops.

SMED workshops

Workshops rond onderwerpen zoals SMED, gestructureerd problemen oplossen of standaardisatie moeten toelaten snel verbeteringen in te voeren. Ze laten toe paradigma

De SMED workshop is het meest typische voorbeeld van de Gemba Kaizen workshops.

Het “Focus Team” bestaat uit de arbeiders die de omstelling uitvoeren.

De interne leveranciers zijn bvb logistiek voor de aanvoer, toolshop,...

aan te pakken en veranderingen te bevestigen.

Laboratorium Workshop

De arbeidsplek wordt zo goed als mogelijk gesimuleerd op in een omgeving buiten de gemba, maar die deze zo goed mogelijk weergeeft.

Samen met een geselecteerd team van arbeiders, ploegbazen en ingenieurs, wordt het nieuwe standaard werk bepaald op deze "laboratorium" - locatie. Dit heeft het voordeel dat de normale gang van zaken niet gestoord wordt gedurende de workshop en vice versa.

 

 

 

                                                     Werkwijze - Workshops - KMS - Praktijk

Contactgegevens

KAIZEN Institute Belgium

Rue de Basse Biez 69
1390 Grez-Doiceau
België / Belgique

Email: be@kaizen.com